Ако сте собственик или мениджър на бизнес и смятате, че продажбите са недостатъчни, Вие се нуждаете от доказани бизнес стратегии с готови решения, които да приложите веднага. 


РАЗГЛЕДАЙТЕ

ИНДИВИДУАЛНИТЕ БИЗНЕС ПРОГРАМИ
ПО 5-степенната СИСТЕМА за
ПЕРФЕКТЕН БИЗНЕС
,

 с които само за година,
ще развиете бизнеса си и ще получите всичко, което сте искали от него. 

 

КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА?


За първи път начинът, по който ТОП фирмите структурират продажбите си, е достъпен за всеки бизнес!

Как работи системата?

На първия етап се определят кои са важните и рентабилните клиенти за фирмата и така се стеснява аудиторията до пълен фокус. ТОП фирмите продават много, защото продават на
най-добрите клиенти!
На втория етап се усъвършенстват методите на продажба. ТОП фирмите имат големи печалби, защото знаят как да продават на своите важни клиенти на
максимална стойност!
На третия етап се подобряват привличането на нови клиенти. ТОП фирмите имат невероятен успех в комуникацията с клиента и
печелят всеки ден все повече!
На четвъртия етап се изгражда работещ модел за увеличаване на продажбите към вече привлечените клиенти. ТОП фирмите продават дългосрочно, защото
обичат своите клиенти!
На петия етап се създава система за автоматизиране на продажбите. ТОП фирмите са на върха и лесно се справят с конкуренцията, защото мислят за бизнеса си, а
не гасят пожари!


За Димитър Мандов?

Димитър помага на различни предприемачи да стабилизират продажбите си и нерядко да се спасят от фалита. Неговият бизнес е да извлича бързо слабите и силните им страни и да предложи ефективни работещи решения, но без драстична промяна в организацията. Срещата му с различни бизнес начинания му дава възможност да предава опита от един бизнес на друг и го е направил изключителен познавач на ситуациите. С много практика е създал сигурна и проверена система за увеличаване на продажбите, която не разчита на чужда теория, а само на работещи сценарии. Всичко това в условията на българската действителност.


Безплатни ресурси

Последни статии