Нишови продажби

Стратегиите за нишови продажби се въртят около концепцията, че можем да подберем продукти от нашето портфолио, които да позиционираме на по-висока цена, защото те имат по-висока стойност за определени нишови аудитории от клиенти вместо продажба към масовия тип. Тези продажби не са особено големи, но пък са на висока стойност и печелим от маржа, а не от обема. Печалбата от стойност е перфектен вариант да увеличим финансовия си резултат и има два добри ефекта върху общото увеличаване на продажбите.

Първият ефект са новите клиенти. Те неизменно добавят оборот. Така се придържаме към първия стълб на стратегическите продажби, а именно привличане на нови клиенти. В случая разкриваме нови сегменти сред потребителите. 

Вторият ефект е ръста на средните продажби, което съвкупно с новите клиенти ускорява много силно растежа на фирмата. Така експлоатираме и втория стълб от стратегическите продажби. 

Но на какви условия трябва да отговарят въпросните продукти, за да могат да се превърнат в нишови и как да ги комуникираме с потребителите, за да ги купуват на по-висока цена?

Тази част на уравнението се покрива от концепцията за MIDDLE промотирането. Посредством дедуктивния анализ на оборота можем да открием кои са онези продукти, които търпят да станат нишови и то срещу почти никакви инвестиции. В общия случай може просто да направите анализ на базата на Принципа на Парето и просто да огледате продуктите, които са в горната част на онези 80%, които носят едва 20% от общите продажби.