Как да накараме нашите клиенти да ни слушат внимателно докато искаме да презентираме продукта си

Практически търговски умения

photodune 3340026 listen xs

  1. Подгответе се добре с правилни въпроси за клиента. Много е досадно да отговаряш на очевидни въпроси, така че не задавайте подобни. За да избегнете неприятни паузи, напишете си урока, наистина. Запишете си всички въпроси, с които бихте искали да научите повече информаця за клента. Въпроси с които да изясните какви са неговите реални нужди от продукт като вашия, колко спешна е нуждата от подобни продукти, какви са неговите желания по отношение на подобни продукти, има ли бюджет за такива продукти, как работи до момента и какво ползва вместо вашите неща и така нататък.
 1. Подгответе си добро откриващо изречение и грабнее клиента от първия миг. Проявете емпатия в тези първи минути, поставете се на мястото на клиента и не се опитвайте да му продадете веднага, а изградете връзка с него. Например се представете, попитайте за неговото име, споменете какви продукти предлагате и го уверете, че искате да му помогнете в конкретна нужда. Започнете да го питате и задавате умните въпроси, който подготвихте
 2. Направете кратка и лесна за разбиране презентация като след всяка изтъкната полза от вашия продукт искайте обратна връзка дали и клиента възприема така продукта. Не фокусирайте клиента в повече от три неща. Следете реацията му и ако му стане досадно или скучно използвайте хумор и го върнете обратно в презентацията.
 3. Опитайте се да накарате клиента да каже нещо хубаво за вашия продукт. Ако успеете, шанса ви за сделка е много голям.
 4. Колкото може по-често споменавайте името на клиента. Така градите доверие.
 5. Записвайте си какво ви казва. Така излъчвате професионализъм и експертност.
 6. Усмихвайте се колкото може по-често.
 7. Разговаряйте, а не разказвайте. Задавайте въпроси, искайте мнение, съвет.
 8. Облечете се на нивото на клиента или едно ниво под него.
 9. Научете всичко за продукта си, ползвайте го и разкажете на клиента своя опит и опита на други кленти.

Безплатни ресурси

От блога