ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

поръчайте курс по ефективни продажби за върхови резултати

View more

 ЦЕНА: 100 лв.

КУПЕТЕ ОБУЧЕНИЕТО

Овладяването на процеса на продажбите не е достатъчен, за да се подсигури ефективна работа. В този курс са засегнати по-дълбоко теми като управление на времето на търговеца, как да достигаме правилно вече заложените таргети, как да подходим в работата си, как най-ефективно да използваме промоциите и различните инструменти за продажба, как да се позиционираме в екипа и да ползваме опита на другите, как да общуваме максимално ефективно с клиентите си, каква честота на посещения е оптимална и как да я дефинираме. Курсът дава още по-големи детайли в работата на ефективния търговец и му позволява да работи с оптимални резултати. По отношение на мениджмънта, курсът дава дълбоко разбиране на работата на търговеца във всекидневен план и позволява още по-детайлно и адекватно управление на търговския отдел и търговците поотделно. 

 Отличните търговски умения като чар, печелене на доверие, експертност, добра презентация, лесно заключване на сделките са задължителни, но недостатъчни за топ търговци. Погледнато от страната на търговския представител има редица условности.

Топ търговците успяват да реализират продажбите в определен обем за определен срок. Ключово за подобно постигане на резултати е доброто планиране, както и правилната работа с останалите в организацията.

В първата тема от това обучение ще се спрем отново на времето и кой и какво в нашата организация ни лишава от него. Как най-правилно да си разпределим времето от гледна точка на продажбите? Подробно са разгледани стъпките в работата:
- Планиране на таргета. Как да анализираме и да подходим първоначално с цифрите.
- Планиране на посещенията. Как най-ефективно да работим с клиентите.
- Работата в обекта. Каква е най-вярната схема на работа в обекта, която гарантира 100%-ов резултат.
- Какво да направим след напускане на обекта и как да се организираме нататък.
- Как да приключим деня по най-добрия начин и да се подготвим за следващия без да работим извънредно.

Във втората тема ще се научим как най-правилно да работим с нашия пряк ръководител. Как да се реализираме по време на проверки. Как да правим ефективни съвместни срещи с важни за нас клиенти. Как да се възползваме от позицията, опита и ресурсите на нашия ръководител. Как да демонстрираме, че сме готови да влезем в отбора на ръководителите. Всичко това ще ни придвижи напред в кариерната стълбица или най-малко ще ни улесни значително в правенето на месечните цели.

В третата тема ще обърнем внимание върху въпроса на нашите вътрешно фирмени клиенти – нашите колеги. Добрият търговец работи със стотици клиенти и успява отлично във взаимоотношенията си с тях. Редно е да може лесно да се справи и с колегите си. На първо място ще разгледаме как да се възползваме от работата си с другите търговски представители, как да сверяваме часовника си с тях, как да учим и как да печелим от тях. На второ място ще видим от какво се нуждае нашия маркетингов отдел и как ние да извлечем максимум полза от работата си с маркетинг специалистите и бранд-мениджърите на фирмата. На трето място ще се запознаем с как безпроблемно да работим със склада. На последно място ще видим как дистрибутора и неговите търговски представители могат да ни помогнат в нашите месечни цели.

Третата тема е стратегическа и може би една от най-интересната за работата на търговеца. Как да се възползваме от конкуренцията. Как да четем между редовете в тяхната работа. Как на база промоциите да разкрием техните планове и да надделеем в продажбите.

В четвъртата тема ще се спрем на правилната работа с търговските инструменти. Как с промоциите да извадим най-силни резултати. Как ефективното ползване на рекламните материали ще ни гарантира таргета. Как рекламната активност ще ни даде допълнителни възможности за продажби.