ИЗКУСТВОТО НА ПРОДАЖБИТЕ

КУПЕТЕ ВИДЕО ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЪРГОВСКИ УМЕНИЯ

View more

 ЦЕНА: 100 лв.

Купете обучението

Това онлайн обучение предоставя цялата необходима информация за процеса на продажба. Засегнати са подробно теми за това, как се формира и сключва сделката, как се изгражда доверието у потенциалния клиент, как търговецът успява в работата си. Курсът дава цялата необходима информация за перфектен търговец и е задължителна за всеки предприемач, който иска да разбере продажбите и да управлява ефективно търговския си екип.

On-line обучението се базира на най-добрите търговски практики, описани и прилагани през последните години от водещите търговци. В допълнение с опита ми като търговец, журналист и консултант, вярвам че обучението е представено и достатъчно интересно. 

Обучението е фундаментално и много изчерпателно, като обхваща почти всички теми, с които трябва да е запознат един търговец. То предоставя цялата основа за един перфектен търговец. Разбира се, детайлите за продажбата на различните видове продукти не могат да бъдат описани в едно обучение. Те се трупат с опита на търговеца. Независимо дали сте опитен търговец, начинаещ продавач, дали продавате храни и напитки, лекарства или дори он-лайн продукти, това обучение е основата за разбирането на клиента, комуникацията с него и извършването на сделката. 

Обучението се състои от 12 Видеа плюс Въведение. Всяко видео обръща внимание на конкретна тема, свързана с основните стъпки в работата на търговеца:

В темата "Нуждата да продаваме" са разгледани няколко ключови концепции:

1. Защо умението да се продава отлично е толкова важно в личен и служебен план?

2. Защо се притесняваме да продаваме, как да преодолеем тази "Сценична треска", как мозъкът се страхува от непознатото и как да му противодействаме и да добием увереност в продажбите и други начинания.

3. Защо предприемачите са такива и как умението да продаваме ни прави успешни.

В темата за "Перфектния търговец" става ясно защо топ търговците се отличават и кои техни характеристики изпъкват над останалите. Как тези характеристики помагат в работата му и какво е нужно, за да ги развием у нас.

В темата за "Времето" се обръща специално внимание как топ търговците управляват своето време. От какво трябва да се пазим по отношение на времето и кой най-често губи нашето време. 

В темата "Търсене на нови клиенти" подробно ще се спрем върху първата стъпка от работата на търговеца. Кои са перфектните клиенти и защо именно те са решаващи за успеха ни. Къде да търсим тези клиенти, как вярно да ги разпознаваме и какви видове контакти с клиентите съществуват. 

В темата "Изграждане на доверие" се спираме върху втората стъпка в работата на търговеца. Ще разберете психологическата страна на доверието. Ще разберете за 4-те първи минути в работата с клиента. Как клиентът да ни възприема като приятел и да ни сътрудничи. Какво е маркетингова матрица и матрица на взаимоотношенията. Какво са конкурентните предимства и как да ги дефинираме. Защо дефинирането на конкурентните предимства е толкова важно за продажбите и как това кореспондира с перфектните клиенти и по нататъшната ни работа.

В темата "Нужди и Желания" ще направим разликата между двете. Ще видим защо това е третата стъпка в работата на търговеца. Ще разберем кои са критериите на покупка и как да влияем върху тях. Ще разгледаме и типовете бизнес клиенти и техните нужди и желания.

В темата за "Перфектната презентация" ще се научим как да изградим следващата стъпка в работата на търговеца. Ще се спрем подробно върху воденето на разговора с клиента. Ще разберем кои са техниките за презентиране, какви тактики да подберем и как да запечатаме информацията в съзнанието на клиента.

В темата "Преодоляване на възраженията" подробно ще опиша механизма, по който най-правилно и адекватно да се преодолеят различните възражения. В няколко конкретни стъпки ще видите, че преодоляването на възраженията е лесна работа, ако знаете какво да правите. В темата ще засегнем и въпроса, защо всъщност хората възразяват. Тук лесно ще научите и как да разпознавате кога ви лъжат. 

В темата "Затваряне на продажбата" ще разберете, защо толкова търговци не успяват да станат успешни и да продават по много. Подробно ще изясним процеса по затварянето на продажбата.

И на края в темата "Повторни продажби" ще разберем как да работим дългосрочно с нашите вече спечелени клиенти. Ще се запознаете и с метода, по който да събирате и използвате препоръки, които да ви помагат в работата ви с нови клиенти.

Закупуването на обучението е безсрочно, т.е. веднъж закупили видеата, имате достъп до тях по всяко време за неограничен период. 

Обучението е много ценно! Освен търговски умения и теоретични знания то реално ще ви донесе пари, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. 

Веднага след като се валидира плащането, достъпът до обучението ще бъдат активирани.