ВЪРХОВИ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ВЕРИГИТЕ

дистанционно обучение за работа с веригите

Модерната търговия е в България вече над 15 години! 
Все по-големите пазарни дялове на веригите ги правят почти задължителен канал за всеки, който иска да продава със значителни темпове.

Видео обучението за работа с веригите

предоставя цялата необходима информация за преговорите и дългосрочната работа с веригите. Засегнати са подробно теми за това, как се листват продуктите, как се преговаря за условия на годишни или първоначални срещи, как се провеждат ефективни промоции, търговска математика за работа с веригите, как се договаря позициониране и как се отстояват интересите пред веригата.

Обучението дава цялата необходима информация за работата на един мениждър ключови клиенти с много истински примери. То е задължително и за всеки предприемач или управител, който иска да разбере продажбите чрез веригите и да управлява ефективно търговския си екип.

 

On-line обучението се базира на най-добрите практики, описани и прилагани през последните години от водещите мениджъри ключови клиенти. В допълнение с опита ми като търговец, журналист и консултант, вярвам че обучението е представено и достатъчно интересно. Събраната информация и примери се дължат както на собствен опит, така и на опита на над 15 опитни мениджъра. 

Обучението е фундаментално и много изчерпателно, като обхваща почти всички теми, с които трябва да е запознат един мениждър ключови клиенти.  Естествено, детайлите за продажбата на различните видове продукти и преговорите свързани с тях, не могат да бъдат описани в едно обучение. Те се трупат с много практика. Въпреки това обучението се запълва непрекъснато с множество реални примери и стойността му с времето се покачва все повече. 

 

Засегнатите теми са:

Как да подготвим нашата фирма и продукти за работа с веригите?

Как да отговорим и преодолееем изискванията за работа във веригите

Различен поглед върху търговските условия и цени

Професионални преговори

Как да влезем във веригата?

Да "хванем" байера за среща

Как да убедим байера да приеме нашите продукти

Договаряне на добри и печеливши условия

След като вече работим с веригата, как да предоговорим неподходящи условия и да намалим разходите си?

Годишни преговори за намаляване на разходите, увеличаване на оборота и корекция на цените

 Ефективни "взаимоотношения" с байера

Защита от делистване

Листване на нови продукти

 Как да подобрим промоциите и да ги направим свръх ефективни?

Вълнови промоции за СУПЕР резултати

Пакетни предложения с (не)забавен ефект

Как се следи и мери наистина ефективност на промоция

Хитри позиционирания с върхови продажби

ПЪЛЕН ДОСТЪП ВЕ

300.00лв.

Неограничен достъп до обучението

3 дистанционни консултации по казуси с веригите в рамките на 3 месеца

ЕКСТРА ДОСТЪП ВЕ

1,000.00лв.

Неограничен достъп до обученията

10 дистанционни консултации за веригите в рамките на една година

3 съвместни срещи с веригите в рамките на една година

1 пълна стратегическа програма за конкретна верига

ГАРАНЦИИ:
Заместваща програма безплатно, ако текущата не достигне желания резултат

Условия:

Закупуването на обучението е безсрочно, т.е. веднъж закупили видеата, имате достъп до тях по всяко време за неограничен период. 

Обучението е много ценно! Освен търговски умения и теоретични знания то реално ще ви донесе пари, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. 

Веднага след като се валидира плащането, достъпът до обучението ще бъде активиран.