Изнесен маркетингов отдел

Ако нямате пълнокръвен или експертно подплатен маркетинг екип, ние ще запълним тази празнина в организацията ви.

РАБОТЕЩИ

МАРКЕТИНГ РЕШЕНИЯ

Професионална маркетингова концепция

Правим необходимите проучвания и формираме бранд карта, за да знаете точно към кого и как ще продавате. Внедряваме най-добрите практики в ръководенето на маркетинговата дейност на организацията

Реализираме маркетинговите проекти

Ръководим процеса по избиране на име за бранда и подходящите опаковки. Общуваме с точните дизайнери, като ги брифираме ясно и точно и управляваме връзката между тях и ръководството на компанията. Подготвяме проекти за ТВ реклами и преговаряме с масови медии, режисьори, сценаристи и продуценти. Движим целия процес по етикетирането и опаковането.

Управление на подизпълнителите

Ние разбираме дейността на всеки един от подизпълнителите на маркетинговите дейности - от дизайнерите, през медия планерите, до печатниците на опаковките. Това ни дава възможност да договаряме отлични цени и най-вече да работим максимално гладко и бързо с всеки един от тях!
iphone white

Организираме BTL кампании

Вече няма да се затруднявате, когато трябва да се организират семплинги, промоции и различни брандинг мероприятия. Ние познаваме целия процес и се ангажираме с цялата дейност. 

Поддържане на собствени дигитални канали

Създаваме цялостна концепция за интернет присъствие и комуникация с потребители и потенциални клиенти. Създаваме специфично съдържание за видео платформите и социалните мрежи. Поддържаме FB, INSTAGRAM, TikTok, LinkedIn, YouTube канали и осъществяваме контакт с подходящи инфлуенсъри. Изграждаме и автоматични системи за мейлинг кампании, с които да намирате нови партньори и да разширявате продажбите.

Подготовка на събития

Участия в изложения или организацията на собствени събития, уебинари и прочие вече не биват да спират развитието на продажбите и организацията като цяло. Ние поддържаме топли контакти съз зали, хотели, кетъринг фирми и всички останали, които са заети за едно събитие. 

Защо да работите с нас

Уникален баланс с продажбите

Ние говорим на езика на продажбите и нямаме никакви разногласия с търговските екипи, всъщност непрекъснато ги подпомагаме. Никога няма да ви се налага да успокоявате двата отдела и да търсите пресечните точки за ползотворна работа.

Маркетинг по заместване

Когато ключов член на маркетинг екипа ви излезе в майчинство, пред вас се очертава трудната задача да намерите висококвалифициран заместник, който би приел временно позицията. Трябва да подписвате временни договори и да откривате ново работно място. С нас няма да ви се налага!

Без никакъв риск

С изнесения маркетингов отдел ще имате висококвалифициран експерт, който ще работи за вас без обвързващи договори. Вместо да плащате осигуровки върху безсрочни трудови договори и да се притеснявате от неустойки при уволнение, с нас сте свободни по всяко време!