Изграждане на дистрибуторска мрежа

Ще намерим и развием дистрибутори вместо вас. Ако нямате никакви дистрибутори или имате непокрити региони, нашият експерт ще намери подходящите партньори за вашия бизнес. 
Image
  • Планиране
  • Нумерика
  • Маркетинг
  • Дистрибутори
  • Търговски представители
  • Търговска стратегия
  • Продажби
  • Консултация

Подготовка за дистрибуция

Ще ви консултираме за най-добрите практики за работа с дистрибутори. Нашият експерт ще изготви най-подходящото търговско представяне на вас, вашите продукти и търговските ви условия.

Контакти и срещи

Ще посетим вместо вас подходящите дистрибутори в съответните региони и ще представим продуктите ви, за да формираме ангажиран интерес. След като имаме съгласие, ще организираме среща между вас и дистрибутора за уточняване на финалните подробности. Ще ви съдействаме за подписване на договор за дистрибуция. 

Допълнителни услуги

Развитие

В продължение на три месеца ще посещаваме дистрибутора, за да активираме търговската сила.

Обучение

Ще обучим подходящ зонален мениджър, който да поеме намерените дистрибутори

Планиране

Ще планираме всички дейности към дистрибутора за три месеца напред като калкулираме внимателно таргети, бонуси и промоции.