Deductika®DGS

Професионален одит на продажбите

Целта на одита е да разберете какво блокира желаните темпове в ръста на продажбите и дали има явни или скрити причини за липсата на бизнес развитие. След този одит ще имате пълна яснота в коя посока трябва да се подобрят различните бизнес процеси, за да започнете да растете според очакванията. 


Одитът на продажбите включва два основни елемента:

DGC- анализ

Дедуктивният генетично-конструктивен анализ е най-важният инструмент за да формирате конкретните действия за увеличаване на продажбите. Той изследва три важни елемента:

  • Къде има нереализирани обороти и неизползвани възможности. Така ще запълните оптимално всички работещи търговски канали
  • Кои са заплахите пред различните продукти и кои артикули или услуги са подценени. Така ще вземете мерки срещу конкуренцията и съответно ще се фокусирате върху потенциалните си продажбени звезди
  • Кои са слабостите в маркетинговите ви активности и защо дадени акции, реклами или промоции не носят резултат. Така ще оптимизирате разходите си и ще насочите парите си само в гарантирано работещите инициативи

След анализа ще разполагате с подробна информация за критичните точки, които пречат на продажбите да растат с желаните темпове. 

Например ще знаете при кои точно дистрибутори или вериги, кои продукти трябва да подкрепите и ако го направите, с колко точно пари ще пораснете. Така може да изчислите конкретния разход за инициативите, защото ще знаете точния резултат. 

Ще знаете какви видове промоции да пуснете в различните периоди на годината и то при различните продукти, за да постигнете точно конкретна цифра увеличение на оборота. Така ще имате достатъчно дълго време за подготовка на промоциите, за да ги реализирате професионално и съответно да изпъкнете пред всички останали. Вече няма да взимате решения за промоции на сляпо, а посредством ясни и измерими цифри и факти. Ще знаете точно колко пари ще изкарате от промоцията и ще си планирате внимателно разхода.  

След анализа ще знаете какво да промените в търговската си политика към различните клиенти, така че да спестите средства и едновременно с това да увеличите продажбите и да утвърдите бранда си. 

Анализът ще ви помогне да планирате наличностите си в различните канали както и по време на промоциите, за да не оставате никога без стока и да губите оборот. 

Анализът ще ви покаже и как се справят и колко работят вашите търговци. Ще имате ясен поглед какви точно цели да им зададете всеки един месец, за да постигнат конкретен резултат в полза на продажбите и бранда. Ще знаете кога ви заблуждават и няма да взимате важни търговски решения на база предположения, а само върху конкретни факти. 


Анализът има три елемента:

Матрица на продажбите

Откриваме къде има нереализирани обороти и предлагаме решения как да усвоите пълноценно продажбите. Сравняваме каналите за продажба и подготвяме план за действие по клиенти. Обучаваме екипа за преговорите с най-значимите клиенти.

Ускорение на продуктите

Откриваме заплахи пред продуктите и кои са подценените артикули. Анализираме техния потенциал и с колко точно могат да пораснат. Изготвяме конкретен план за увеличаване на нумеричната и претеглената дистрибуция.

Пикове на продажбите

Откриваме дефекти в промоционалните активности и ги отстраняваме. Изготвяме подробен акционен календар с промоциите и фокусите по продукти. Внедряваме най-добрите практики за търговските активности по клиенти.

Оценка на търговската сила

Оценката на търговската сила помага на компаниите да преценят дали и от какви обучения се нуждаят техните търговци, за да извършат всички необходими действия по увеличаването на продажбите. Също така оценката връща и обратна информация за работата на всеки един търговец по отделно, както и дали търговската структура има дефекти за отстраняване. Това е безценна информация за търговските мениджъри, за да преценят своите бъдещи действия в посока развитие и оптимизиране на търговския процес.


Оценката се извършва на два етапа:

  • Набелязване на критични точки за мониторинг при различните търговци. Това се случва по време на DGS анализа, когато се оценява цялостното търговско представяне на фирмата и всеки търговец по отделно. 
  • Работа на терен, която протича под формата на обучение. Така търговецът е спокоен, че не се оценяват неговите личностни качества и оперативна дейност. Освен оценката, обучението на терен помага на търговеца да подобри и текущото си представяне. 
По време на оценката се опитваме да разберем

  • Дали графикът на търговеца е оптимизиран, за да постига най-високи обороти
  • Дали познава основните концепции в търговския процес и може ли да ги ползва при търговското убеждаване
  • Има ли нужда да навакса с различни "меки умения"
  • Умее ли да планира продажбата, за да постига високи резултати
  • Колко бързо може да се превърне в отличен търговец