Deductika®DGC анализ + P&A

Професионално модулиране на продажбите

подходящ за средни и големи компании

Това е научен търговски подход, който има за цел да внедри във вашата фирма конкретни стъпки за незабавен ръст на продажбите. Посредством проверени търговско-математически модели и стратегии разработваме подробна екшън карта, за да фокусираме цялата компания върху конкретни действия за увеличаване на продажбите. Планираме и търговските ви активности по различните канали за три месеца напред, за да оптимизирате отстъпките и да увеличите печалбата.  

Подходът на Deductika® е в основата на нашите индивидуални годишни бизнес програми за увеличаване на продажбите. 

Стъпки в работата

Промо календар

Промо календарът се изработва на база формираните стратегиите, които произтичат от DGS-анализа. Тези стратегии отразяват плановете за ръст на продажбите и позиционирането на брандовете.

Професионален промо календар

Вълновият принцип работи с различните разфасовки на продуктите (или вариации на услугите) и пиковете на продажба. Чрез него мотивираме повече потребители да пробват вашия продукт или услуга за пръв път и да станат редовни клиенти.

Тук оценяваме:

 • Честота на потребление
 • Причини да не се потребява продукта (услугата)
 • Стил на живот на евентуалните потребители
 • Канали за покупка
 • Консуматори в домакинството
 • Честота на покупка
 • Ценова чувствителност
 • Абсолютни и относителни разходи за покупка на продукта (услугата)
 • Фактори при избор на продукта (услугата)

Чрез MIDDLE-планирането ние пренасочваме различни части на бюджета към силно потенциални продукти (услуги) и така създаваме изключителен фокус към вашата дейност. По този начин помагаме на потребителите да разпознаят брандовете ви и в същото време ги подкрепяме адекватно при дистрибуторите и в магазинната мрежа. 

За целите на планирането изследваме: 

 • Ускоренията на различните продукти
 • Ефекта от промоциите до момента
 • Какво прави конкуренцията

Ценообразуването е толкова важно, че го определяме почти като фундаментално. Ако сгрешите цената по време на промоция и продуктът попадне в ценова категория под разбиранията на лоялните потребители, те дори може да се откажат от потребяването му. Така вместо продажби, може да съсипете бранда си. 

Затова внимателно изследваме:

 • Кои цени търпи пазара
 • Как различните цени влияят на потреблението
 • Коя е идеалната цена по време и извън промоция
 • Цени на конкурентите

Правилните цикли за провеждане на промоциите са определящи за ръста на продажбите. Ако промоциите са хаотични и спонтанни те увеличават оборота докато са активни и после той пада до същите нива или дори под тях. Така на годишна база няма реален ръст. Затова промоциите трябва да задържат интереса на потребителя до нива, при които да се формира у него навик за пазаруване. Само така новите клиенти ще станат постоянни фенове на марката и ще купуват и без промоциите. 

Екшън план

Екшън планът се изработва за да подсигури изпълнението на промо календара с максимална ефективност. Той съдържа точните действия, условия и видове акции, за да се изпълнят търговските планове. Той представлява точна карта, по която търговските мениджъри да се ориентират в различните стратегии. 

Детайлен екшън план

Фокусът върху канала за продажби принуждава търговската сила да увеличи наличностите в дистрибуторите и магазините, за да може да се осъществи ръста на продажбите. Не може да пораснете нагоре, когато няма достатъчно стока на мястото за продажба. 

Фокусът на търговската сила върху продукта определя нумеричната дистрибуция и позиционирането. Когато потребителят може да намери лесно продукта по магазините и да го разпознае сред множеството брандове, тогава продажбите растат. 

Трябва да предоставим на потребителя изживяване, което той да припознае като незабравимо. Няма смисъл да правим промоции 1+1 на замразена пуйка по Коледа, защото потребителя има нужда от една и никога няма място в камерата за две. 

Специалните задачи помагат да се проведат онези активности, които могат да променят трендовете и да позволят на продуктите да се харесат на потребителя. Тези активности помагат да се спрат негативни тенденции или да се поощрят положителни настроения. Те винаги търсят духа на времето и държат продуктите актуални и модерни.

Цена 

Конкретни действия за увеличаване на продажбите през месецаот 3000 лв. / месец
 • Първоначален DGC анализ на продажбите
 • Детайлен екшън план 
 • Промо календар