Deductika®

Професионално модулиране на продажбите

Това е научен търговски подход, който има за цел да внедри във вашата фирма конкретни стъпки за незабавен ръст на продажбите. Посредством проверени търговско-математически модели разработваме подробна екшън карта, за да фокусираме търговците ви върху конкретни действия за увеличаване на продажите. Планираме и търговските ви активности по различните канали за три месеца напред, за да оптимизирате отстъпките и да увеличите печалбата.  

Подходът на Deductika® е в основата на нашите индивидуални годишни бизнес програми за увеличаване на продажбите

ЕТАПИ В РАБОТАТА

ЕТАП 1

DGC-АНАЛИЗ

Дедуктивния Генетично-Конструктивен анализ е специално разработен, за да видите цялата картина на продажбите. Ще установите колко е нереализираният потенциал в търговските канали и как да го усвоите. Ще разберете кои са подценените и надценените продукти, за да вземете информирано решение за различните видове промоционални активности. 

ЕТАП 1

ЕТАП 2

P&A КАРТА

В този период ще ви подготвим подробен екшън план, по който да се движи целия търговски отдел. Ще разработим професионална пътна карта, която да води търговците през различните търговски стратегии за постигане на по-висок оборот. Ще разработим и необходимите търговски активности и промоции по канали, за да оптимизирате разходите си и да увеличите печалбата.