Deductika®

Професионално модулиране на продажбите

Това е специфично търговско планиране с научни методи, което има за цел веднага да внедри във вашата фирма конкретни стъпки за незабавен ръст на продажбите. Посредством проверени математически модели ще разработим подробна екшън карта, за да фокусираме търговците ви върху конкретни действия за увеличаване на продажите. Ще планираме и търговските ви активности по различните канали за три месеца напред, за да оптимизирате отстъпките и да увеличите печалбата.  

ЕТАПИ В РАБОТАТА

ЕТАП 1

DGC-АНАЛИЗ

Ще направим професионален Дедуктивен Генетично-Конструктивен анализ на продажбите. Чрез него ще видите цялата картина на продажбите. Ще разберете какъв е нереализирания потенциал в търговските канали и как да го усвоите. Ще разберете кои са подценените и надценените продукти, за да вземете информирано решение за различните видове активности. Ще знаете кои промоции как да промените за максимален резултат.

ЕТАП 1

ЕТАП 2

P&A КАРТА

В този период ще ви подготвим подробен екшън план, по който да се движи целия търговски отдел. Ще оформим професионална пътна карта, която да води търговците през различните търговски стратегии за постигане на по-висок оборот. Ще разработим и необходимите търговски активности и промоции по канали за следващите три месеца. 

Цената на тази услуга е 6500 лв. без ДДС и включва пълно търговско планиране с екшън карта за 3 месеца напред. 

Всяка следваща екшън карта за три месеца струва 4550 лв. без ДДС 

Може да се запознате и с дългосрочните програми: https://zaparite.com/programs/couching