AI EXPORT

Изкуствен интелект (AI) за намиране на външно-търговски сделки

Ще изградим професионална и модерна система за търсене на експортни клиенти без нужда от квалифициран търговски персонал. Преди това ще анализираме вашите продукти и тяхната способност за продажба на чужди пазари и ще ви предложим подходящи търговски концепции. 

Обучаваме ваш собствен персонал за работа с експортните клиенти и управление на изкуствения интелект. Предаваме работата на вашите хора, когато почувствате, че може да се справите и сами. До тогава ние се грижим за обслужването на всички запитвания, за да достигнем до реална поръчка за експорт. 

Консултираме ви как да изготвяте и да сключвате необходимите договори с експортни клиенти. Работим според най-добрите практики (акредитиви, банкови гаранции, предплащане, застраховки), за да бъдат защитени вашите пари.

Как работим?

Без риск

Още през първия месец получавате над 50 часа професионални онлайн обучения, за да обучавате служителите си, докато ние създаваме експортната система и конфигурираме софтуера

Резултат

Обикновено още в рамките на първата седмица след стартирането на системата ще получите и първите си запитвания. В зависимост от вашите продукти ще реализирате поне между 5 и 10 реални експортни сделки само в рамките на годината

Подкрепа

В рамките на проекта ще поддържаме една година софтуера и ще консултираме вашите кампании по намиране на експортни клиенти и общуването с тях до сключване на сделка. 

Клиенти

Имаме взаимоотношения с вносители и дистрибутори в целия свят и продължаваме да изграждаме нашата мрежа от контакти. Още в самото начало ще ви предоставим достатъчен брой контакти, за да стартирате вашите кампании.

БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС ЗАСЛУЖАВА ПОВЕЧЕ

Нашата страна е малка, а пазарът ограничен. Клиентите бързо се изчерпват и цените са ниски. 

Най-бърз бизнес растеж формира експорта. В дни на наближаваща криза, може да пораснете само ако откриете чужди пазари.

Ние вярваме, че българските стоки имат място на световния пазар. Нужно е само малко адаптация и професионална работа. Готови сме на това!

Точните стъпки за работа с нас

СТЪПКА 1

ОПОЗНАВАНЕ

Свържете се с нас за опознавателна среща.

Ще ни покажете продуктите и евентуално вашата производствена база. Ще ни разкажете какъв е производствения капацитет и какви са очакванията ви. Ще анализираме и проучим БЕЗПЛАТНО продуктите ви и ще ви кажем честно и отговорно, дали веднага може да започнете износ или ще се наложи да адаптирате продуктите си за чуждите пазари. Ако сте готови да търсите експортни клиенти, ние ще подпомогнем всяка дейност по привеждането на продуктите в съответствие с чуждестранните изисквания (текстове, дизайни, производство, рецептури и др.)

СТЪПКА 1

СТЪПКА 2

СИСТЕМАТА

Веднага със сключването на договора и плащане ще получите над 50 часа професионални видео обучения. Така докато ние конфигурираме софтуера за експорт и изграждаме изкуствения интелект, вие ще повишавате квалификацията на служителите си. Обикновено в рамките на месец сте готови да започнете експортните кампании, като още през първата седмица ще имате запитвания.  

СТЪПКА 3

ПОДДРЪЖКА

В рамките на една година безплатно ще поддържаме софтуера и ще ви помагаме при работата си с него. Ще анализираме данните и ще ви консултираме и подсказваме как да продължавате кампаниите си, докато сами не започнете да го управлявате професионално. 

СТЪПКА 3

СТЪПКА 6

КОНСУЛТАЦИИ

През цялата година можем да обучаваме и консултираме вашите собствени служители да развиват експорта. Ще създаваме кампаниите и ще обслужваме запитванията. Когато се почувствате напълно готови, ще прехвърлим всичко на вашите хора.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С МЕН ЗА безплатно предварително проучване на продуктите

ТЕЛЕФОН