EXPORT
ON - THE - GO

Професионален и модерен външно-търговски отдел за пълно експортно оринетиране

Ще изградим професионална и модерна система за търсене на експортни клиенти без нужда от квалифициран персонал. Преди това ще анализираме вашите продукти и тяхната способност за продажба на чужди пазари и ще ви предложим подходящи търговски концепции. Ако има нужда от синхронизация на опаковки и текстове, ние ще се погрижим.

Обучаваме ваш собствен персонал за работа с експортните клиенти и управление на експортната система и софтуер. Консултираме ви за логистичните фирми и контакта с тях. Предаваме работата на вашите хора, когато почувствате, че може да се справите и сами.

Консултираме ви как да изготвяте и да сключвате необходимите договори с експортни клиенти. Работим според най-добрите практики (акредитиви, банкови гаранции, предплащане, застраховки), за да бъдат защитени вашите пари.

Как работим?

Без риск

Още през първия месец получавате над 50 часа професионални онлайн обучения, за да обучавате служителите си, докато ние създаваме експортната система и конфигурираме софтуера

Конфиденциалност

Обслужваме само един клиент от съответния бранш с гарантирана конфиденциалност

Подкрепа

В рамките на цяла година безплатно ще поддържаме софтуера и ще консултираме вашите кампании по намиране на експортни клиенти и общуването с тях до сключане на сделка. 

Клиенти

Имаме взаимоотношения с вносители и дистрибутори в целия свят и продължаваме да изграждаме нашата мрежа от контакти. Още в самото начало ще ви предоставим достатъчен брой контакти, за да стартирате вашите кампании.

БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС ЗАСЛУЖАВА ПОВЕЧЕ

Нашата страна е малка, а пазарът ограничен. Клиентите бързо се изчерпват и цените са ниски. 

Най-бърз бизнес растеж формира експорта. В дни на наближаваща криза, може да пораснете само ако откриете чужди пазари.

Ние вярваме, че българските стоки имат място на световния пазар. Нужно е само малко адаптация и професионална работа. Готови сме на това!

Точните стъпки за работа с нас

СТЪПКА 1

ОПОЗНАВАНЕ

Свържете се с нас за опознавателна среща

Ще ни покажете продуктите и евентуално вашата производствена база. Ще ни разкажете какъв е производствения капацитет и какви са очакванията ви. Ще ви кажем честно и отговорно, дали веднага може да започнете износ или ще се наложи да адаптирате продуктите си за чуждите пазари. Ако сте готови да търсите експортни клиенти, ние ще подпомогнем всяка дейност по привеждането на продуктите в съответствие с чуждестранните изисквания (текстове, дизайни, производство, рецептури и др.)

СТЪПКА 1

СТЪПКА 2

СИСТЕМАТА

Веднага със сключването на договора и плащане ще получите над 50 часа професионални видео обучения. Така докато ние изграждаме системата и конфигурираме софтуера за експорт, вие ще повишавате квалификацията на служителите си. Обикновено в рамките на месец сте готови да започнете експортните кампании, като още на третия месец по нашата система може да имате реализирана експортна сделка. 

СТЪПКА 3

ПОДДРЪЖКА

В рамките на една година безплатно ще поддържаме софтуера и ще ви помагаме при работата си с него. Ще анализираме данните и ще ви консултираме и подсказваме как да продължавате кампаниите си, докато сами не започнете да го управлявате професионално. 

СТЪПКА 3

СТЪПКА 6

КОНСУЛТАЦИИ

През цялата година можем да обучаваме и консултираме вашите собствени служители да развиват експорта. Ще създаваме кампаниите и ще обслужваме запитванията. Когато се почувствате напълно готови, ще прехвърлим всичко на вашите хора.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С МЕН ЗА предварителна среща

ТЕЛЕФОН