AI EXPORT

Изкуствен интелект (AI) за намиране на външно-търговски сделки

QUICK START

300 лв./месец
  • Автоматична система за търсене на експортни сделки с изкуствен интелект
  • 1 Бранд

FULL EXPORT

600 лв./месец
  • Автоматична система за търсене на експортни сделки с изкуствен интелект
  • 3 Бранда
  • Професионално обслужване на запитванията и водене на кореспонденцията

ADVANCED

900 лв./месец
  • Автоматична система за търсене на експортни сделки с изкуствен интелект
  • 3 Бранда
  • Професионално обслужване на запитванията и водене на кореспонденцията
  • Професионален експортен сайт
  • Персонална търговска консултация

Точните стъпки за работа с нас

СТЪПКА 1

ОПОЗНАВАНЕ

Първоначално ще ни покажете продуктите си. Ще ни разкажете какъв е производствения капацитет и какви са очакванията Ви. Ще анализираме и проучим БЕЗПЛАТНО продуктите Ви и ще Ви кажем честно и отговорно, дали веднага може да започнете износ или ще се наложи да адаптирате продуктите си за чуждите пазари. Ако сте готови да търсите експортни клиенти, ние ще подпомогнем всяка дейност по привеждането на продуктите в съответствие с чуждестранните изисквания (текстове, дизайни, производство, рецептури и др.)

СТЪПКА 1

СТЪПКА 2

СИСТЕМАТА

Веднага с избирането на подходящ план ще получите над 50 часа професионални видео обучения. Така докато ние конфигурираме изкуствения интелект, вие ще повишавате квалификацията на служителите си. В рамките на месеца ще сме готови с експортните кампании.  

СТЪПКА 3

ПОДДРЪЖКА

В рамките на плана може да наливате колкото искате контакти в системата. Изкуственият интелект ще анализира статистиките и ще ви насочва към най-правилните действия.

СТЪПКА 3

БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС ЗАСЛУЖАВА ПОВЕЧЕ

Нашата страна е малка, а пазарът ограничен. Клиентите бързо се изчерпват и цените са ниски. 

Най-бърз бизнес растеж формира експорта. В дни на криза, може да пораснете само ако откриете чужди пазари.

Ние вярваме, че българските стоки имат място на световния пазар. Нужно е само малко адаптация и професионална работа. Готови сме на това!

Свържете се с мен за безплатно предварително проучване на продуктите

ТЕЛЕФОН