EXPORT
ON - THE - GO

Наемете си външно-търговски отдел и увеличете продажбите

СИГУРНОСТ

Наемате отдела за 3 или повече месеца. Преди това ще анализираме вашите продукти и тяхната способност за продажба на чужди пазари. Ако има нужда от синхронизация на опаковки и текстове, ние ще се погрижим.

БЕЗ РИСК

Сключваме необходимите договори и създаваме отношения. Работим според най-добрите практики (акредетиви, банкови гаранции, предплащане), за да бъдат защитени вашите пари. .

ГАРАНЦИИ

Намираме експортни клиенти за вашите продукти. Работим активно в цяла Европа, САЩ, Канада, Русия и бившите републики. Изграждаме постепенно връзки с Латинска америка и Азия. Уверено прохождаме и в Африка.

ЕКИП

Обучаваме ваш собствен персонал за работа с експортните клиенти. Грижим се за логистичните фирми и контакта с тях. Предаваме работата на вашите хора, когато почувствате, че може да се справите и сами.

Как работим?

Без риск

Още през първия месец получавате над 50 часа професионални онлайн обучения, за да обучавате търговската си сила. Така не рискувате парите си, докато ние проучваме, за да намерим първите ви клиенти.

Свобода

Може да ни освободите по всяко време без предизвестие, компенсации и обезщетения. Не плащате осигуровки и болнични, не наемате автомобили, не подсигурявате компютри, телефони и работни места

Получавате всичко

Работим от ваше име и всички намерени клиенти остават за вас.
За нас е важно да ви предадем дългосрочни взаимоотношения и перспективни клиенти.

Конфиденциалност

Обслужваме само един клиент от съответния бранш с гарантирана конфиденциалност

Гаранции

Има съвсем малка възможност нашите усилия да не докарат експорт в очаквания период. Понякога извънредни събития или неочаквана сезонност могат да забавят сделките. Затова ние ще продължим работа без възнаграждение, докато сключим поне един експортен договор, с който да избиете инвестицията си в нашия отдел.

Клиенти

Имаме взаимоотношения с вносители и дистрибутори в целия свят и продължаваме да изграждаме нашата мрежа от контакти

Image

БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС ЗАСЛУЖАВА ПОВЕЧЕ

Нашата страна е малка, а пазарът ограничен. Клиентите бързо се изчерпват и цените са ниски. 

Най-бърз бизнес растеж формира експорта. В дни на наближаваща криза, може да пораснете само ако откриете чужди пазари.

Ние вярваме, че българските стоки имат място на световния пазар. Нужно е само малко адаптация и професионална работа. Готови сме на това!

Точните стъпки за работа с нас

СТЪПКА 1

ОПОЗНАВАНЕ

Свържете се с нас за опознавателна среща

Ще ни покажете продуктите и Вашата производствена база. Ще ни разкажете какъв е производствения капацитет и какви са очакванията Ви. Ще Ви кажем честно и отговорно, дали веднага може да започнете износ или ще се наложи да адаптирате продуктите си за чуждите пазари. Ако сте готови да търсите експортни клиенти, ние ще подпомогнем всяка дейност по привеждането на продуктите в съответствие с чуждестранните изисквания (текстове, дизайни, производство, рецептури и др.)

СТЪПКА 1

СТЪПКА 2

НАЕМ

Наемате отдела за поне три месеца (плащате месец за месец).

Веднага със сключването на договора и плащане на първия месец ще получите над 50 часа професионални видео обучения плюс целоднодневно търговско обучение на живо. Също така ще направим пълен дедуктивен генетично-конструктивен анализ на дейността и ще начертаем основните точки за оптимизиране на бизнеса Ви. Ще ви запознаем с математически модели за увеличаване на продажбите и ще ги внедрим в организацията Ви. Така докато ние проучваме и търсим клиенти Вие ще може да обучавате екипа си и да подобрявате текущите продажби. 

СТЪПКА 3

СРЕЩИ

Всеки месец ще правим съвместна среща за напредъка и обсъждане на различните експортни стратегии. Всяка страна има своите особености и изисквания и затова се налага непрекъснато да се нагаждаме към тях.

През цялото време имате достъп до вашия профил в CRM системата ни. Там ще виждате напредъка - кои клиенти са оферирани, колко мостри за къде са насочени, информация за преговорите, документация и други подробности.

СТЪПКА 3

СТЪПКА 4

РЕЗУЛТАТИ

Обикновено в рамките на три месеца нашата кореспонденция, преговори, разпращане на мостри и всички останали търговски усилия дават резултат и първите сделки започват да се реализират. След като получите средствата от тези сделки ще ни бонусирате с малък процент от тях. Така ще сме мотивирани да търсим колкото се може повече клиенти. 

СТЪПКА 5

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Всички сделки са с необходимите гаранции за плащане. Изготвяме банкови гаранции, акредитиви, договори за авансово плащане. Наш ангажимент е да намерим и най-сигурните превозвачи на най-изгодните цени. От Ваша страна очакваме отлично произведена стока в съответствие с договорените параметри и нейното коректно натоварване. Необходимите документи за износ ще изготвим ние или ще дадем точни инструкции, как да го направят Вашите хора. 

СТЪПКА 5

СТЪПКА 6

ОБУЧЕНИЯ

Докато обслужваме външнотърговските клиенти и продължаваме да търсим нови клиенти, ще обучим Ваши собствени служители да поемат тази дейност. Когато се почувствате напълно готови, ще прехвърлим всичко на тях. Естествено може да ползвате услугите на отдела за неопределено време. 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С МЕН ЗА предварителна среща

ТЕЛЕФОН