AI EXPORT

Подпомагане на външно търговските продажби

При тази услуга в рамките на един месец изграждаме автоматизирана система за намиране на външно търговски клиенти. Имате минимален ангажимент докато конфигурираме системата и нейният изкуствен интелект. След старта на системата може да очаквате запитвания от клиенти още през първата седмица. 

Как работим?

СТЪПКА 1

ОПОЗНАВАНЕ

Първоначално ще ни покажете продуктите си. Ще ни разкажете какъв е производствения капацитет и какви са очакванията Ви. Ще анализираме и проучим БЕЗПЛАТНО продуктите Ви и ще Ви кажем честно и отговорно, дали веднага може да започнете износ или ще се наложи да адаптирате продуктите си за чуждите пазари. Ако сте готови да търсите експортни клиенти ние ще внедрим системата за по-малко от един месец. 

СТЪПКА 1

СТЪПКА 2

ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕРА

За един месец ще конфигурираме автоматична система с изкуствен интелект, която да води непрекъснато до запитвания. През този период имате минимален ангажимент - необходимо е само да ни предоставите ценова листа за експорт и каталог на продуктите.

СТЪПКА 3

ПОДДРЪЖКА и МОНИТОРИНГ

Ще поддържаме системата безплатно 12 месеца и ще ви помагаме да я ползвате пълноценно. След този период тя ще остане напълно функционална, но ще мине в пасивен режим на обновяване. Ако решите да ни ползвате като консултанти за създаване на нови кампании, при всяка консултация ще обновяваме системата до най-високо ниво на сигурност.

СТЪПКА 3

ЦЕНА

7000 лв. без ДДС с автоматични кампании за три месеца

Обикновено след три месеца имате множество запитвания, които да превърнете в реални сделки. В повечето случаи дори една сделка ви връща изцяло инвестицията.
През този три месечен период ние сме обучили вашите хора да работят със системата и да създават кампании самостоятелно. Ако все пак искате да ни ползвате като консултанти и ние да създаваме вашите месечни кампании, това ще струва 500 лв. без ДДС за всяка следваща месечна кампания. Месечната кампания включва 5 писма и настройване на изкуствения интелект. 

Със старта на проекта обикновено купуваме хостинг план от ваше име и често допълнителен домейн. Разходът за вас след една година ще бъде да подновите хостинга, което е в рамките на 200 лв. за година.

БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС ЗАСЛУЖАВА ПОВЕЧЕ

Нашата страна е малка, а пазарът ограничен. Клиентите бързо се изчерпват и цените са ниски. 

Най-бърз бизнес растеж формира експорта. В дни на криза, може да пораснете само ако развивате чуждестранни пазари.

Ние вярваме, че българските стоки имат място на световния пазар. Нужно е само малко адаптация и професионална работа. Готови сме на това!

Свържете се с мен за предварителна среща

ТЕЛЕФОН