За първи път начинът, по който ТОП фирмите структурират продажбите си, е достъпен за всеки бизнес!

Как работи системата?

На първия етап се определят новите краткосрочни и дългосрочни цели за продажбите и така се постига пълен фокус. ТОП фирмите продават много, защото продават
най-подходящите продукти на най-добрите клиенти по най-добрия начин!

На втория етап се подобрява привличането на нови клиенти.
ТОП фирмите имат невероятен успех в комуникацията с клиента и 
разширяват всеки ден своята аудитория все повече и повече!

На третия етап се създават ясни процеси за продажба, които непрекъснато се оптимизират и подобряват.
ТОП фирмите продават повече и по-дългосрочно, защото
следват изпробвани и внимателно планирани и подготвени стратегии!

На четвъртия етап се създава система за автоматизиране на продажбите. ТОП фирмите са на върха и лесно се справят с конкуренцията, защото мислят за бизнеса си, а
не гасят пожари!

На петия етап се усъвършенстват още повече методите на продажба както към новите, така и към вече привлечените клиенти.
ТОП фирмите имат големи печалби, защото знаят как да продават на своите важни клиенти на
максимална стойност!

За Димитър Мандов?

Димитър помага на различни предприемачи да стабилизират продажбите си и нерядко да се спасят от фалита. Неговият бизнес е да извлича бързо слабите и силните им страни и да предложи ефективни работещи решения, но без драстична промяна в организацията. Срещата му с различни бизнес начинания му дава възможност да предава опита от един бизнес на друг и го е направил изключителен познавач на ситуациите. С много практика е създал сигурна и проверена система за увеличаване на продажбите, която не разчита на чужда теория, а само на работещи сценарии. Всичко това в условията на българската действителност.