Индивидуални бизнес програми за ускоряване на продажбите

12 месечните бизнес програми са начин да работя продължително с Вашия бизнес и да Ви консултирам индивидуално. Те са най-ефективният инструмент, за да мога да повлияя на работата на търговския отдел и да постигнете гарантиран и продължителен ръст на продажбите. Чрез тях ще внедря във вашия бизнес всички добри продажбени практики и професионално търговско планиране, за да постигнете съществен ръст в оборота. 

Метод на работа

Начинът ми на работа се опира на проверени практически стратегии които водят до фокусирано увеличаване на продажбите.  Конкретният ми подход е в съответствие с българските особености и най-модерните търговски решения (дигитални и конвенционални). Той е разработен в следствие от 20 години практика и е внимателно валидиран при едни от най-големите имена в търговското консултиране - Скот Белл, Джефри Гитомър, Марк Хънтър, Виктор Антонио и уникалния Джон Фентън (Асът на продаването)

 Чрез този подход получавате:

  • Разгръщане и силно увеличаване на запитванията от потенциални клиенти, за да вкарвате максимален брой възможности към бизнеса
  • Силен растеж на продажбите, чрез подобряване на стратегиите и тактиките, чрез които  обслужвате настоящите си клиенти
  • Повече печалба чрез доказани методи за опазване на цената, намаляване на отстъпките, по-ефективно ползване на промоциите и акциите, работещи стратегии за увеличение на цените
  • Повече оборот, чрез намаляване на времето за сключване на сделки и взимането на заявки

Програмите са 12 месечни, защото това е необходимото време да промените постепенно и ефективно търговския си процес, без да предизвикате вътрешно фирмени противоречия и недоволство. За тази една година неусетно ще преобразувате начина си на работа и ще придвижите продажбите и бизнеса си на съвсем друго ниво. 

Програмите се различават по времето, което имате за индивидуални срещи и респективно скоростта с която се движите.

Subscription Plans

Програма стандарт

1,500.00 лв./месец

Над 52 часа видео обучения

4 планиращи дни - по един на всяко тримесечие

1 индивидуална среща в месеца за бизнес развитие

Deductika® - Подробна пътна карта за необходимите търговски действия през месеца

V.I.P. Програма

3,600.00 лв./месец

Над 52 часа видео обучения за продажбите

4 планиращи дни - по един на всяко тримесечие

3 индивидуална среща в месеца за бизнес развитие

Deductika® - Подробна пътна карта за необходимите търговски действия през месеца

Prospectika® - Внедряване на автоматична система за нови клиенти (експорт и вътрешен пазар)

Corectika® - Всеки месец търговско коучинг обучение на екипите по продажбите и маркетинга (обученията се записват и се предоставят за постоянно ползване от нови и стари служители)

Всяка програма програма включва още:

  • Ежемесечни онлайн мастъркласове за мениджърския състав.  
  • 2 онлайн мастъркласа „Търговски контекст“ – това е извънредно планиране за двата големи годишни празника (Коледа и Великден)
  • Он-лайн мастъркласа "Игра на стратегии" (еднодневно събитие) през октомври свързано с годишните преговори с веригите

Индивидуалните срещи се правят онлайн или в офиса ни в София. Срещите нямат фиксиран час - обсъжда се всичко важно и спешно, колкото време отнеме.

Имате и неограничено време за консултации по телефона.

Цените са без ДДС