Търговски програми за ускоряване на продажбите

12 месечните търговски програми са начин да работя продължително с Вашия бизнес и да Ви консултирам индивидуално. Те са най-ефективният инструмент, за да мога да повлияя на работата на търговския отдел и да постигнете гарантиран и продължителен ръст на продажбите. Чрез тях ще внедря във вашия бизнес всички добри продажбени практики и професионално търговско планиране, за да постигнете съществен ръст в оборота. 

Метод на работа

Начинът ми на работа се опира на проверени практически стратегии които водят до предвидими резултати: повече продажби с повече печалба, повече клиенти за продължителен ръст на бизнеса. Конкретният ми подход е в съответствие с българските особености и най-модерните търговски решения (дигитални и конвенционални). Той е разработен в следствие от 20 години практика и е внимателно 5 пъти лично валидиран при едни от най-големите имена в търговското консултиране - Скот Белл, Джефри Гитомър, Марк Хънтър, Виктор Антонио и уникалния Джон Фентън (Асът на продаването)

 Чрез този подход получавате:

  • Силен растеж на продажбите, който се генерира много бързо (обикновено още първите три месеца);
  • Повече печалба чрез конкретни действия, които можете да прилагате стъпка по стъпка и да внедрявате в цялата компания безопасно и без вътрешна съпротива;
  • Нови клиенти и повече възможности за бизнес;

Програмите са 12 месечни, защото това е необходимото време за да повлияя пълноценно на търговските Ви процеси. За тази една година неусетно ще преобразувате начина на работа на търговския отдел и ще придвижите продажбите си на съвсем друго ниво. 

Програмите се различават по времето, което имате с мен и респективно скоростта с която се движите напред.

Мини програма

700.00лв.

1 индивидуална среща в месеца за конкретни търговски стъпки

2 индивидуални консултации в месеца

Премиум програма

2,312.00лв.

1 индивидуална среща в месеца за търговско планиране

1 индивидуална коучинг среща в месеца

2 индивидуални консултации на седмица

Deductika® - Подробна пътна карта за необходимите търговски действия през месеца

Prospectika® - Внедряване на автоматична система за нови клиенти (експорт и вътрешен пазар)

V.I.P Програма

3,060.00лв.

1 индивидуална среща в месеца за търговско планиране

2 индивидуални коучинг срещи в месеца

3 индивидуални консултации на седмица

Deductika® - Подробна пътна карта за необходимите търговски действия през месеца

Prospectika® - Внедряване на автоматична система за нови клиенти (експорт и вътрешен пазар)

Corectika® - Всеки месец търговско коучинг обучение на екипите по продажбите и маркетинга (обученията се записват и се предоставят за постоянно ползване от нови и стари служители)

Всяка програма е 12 месеца и освен индивидуалните консултации включва:

  • Силно практически видео уроци за мениджърския състав, които са в съответствие с конкретния напредък.  
  • 4 мастър класа „Търговски контекст“ – това е извънредно планиране според различните големи годишни контексти (Коледа, Мартенски празници, Великден, Летни продажби)
  • Безплатно участие в мастър класа "Игра на стратегии" (еднодневно събитие) през май
  • Безплатно участие в мастър класа "Планиращ маратон" (еднодневно събитие) през януари

Индивидуалните срещи се правят онлайн или в офиса ни в София. Срещите нямат фиксиран час - обсъжда се всичко важно и спешно, колкото време отнеме.

Индивидуалните консултациите с провеждат по телефона и нямат фиксирано време.
Отделям колкото е нужно време, за да Ви помогна. 

При заплащане на програмата за 12 месеца наведнъж, ще заплатите само 10 месеца. Може да заплатите програмата наведнъж в началото или до края на втория месец.

 Цените са без ДДС