Групови бизнес програми

Пакет за екипи над 10 или повече човека

600.00 лв.

Достъп за цялата фирма 

Включва всички обучения, седмичните лекции, мастъркласовете и вътрешната социална мрежа заедно със ZOOM Q&A class (вътрешно-фирмен мастърклас)

Пакет за собственици на малки фирми

150.00 лв.

Достъп за един участник

Включва всички обучения, седмичните лекции, мастъркласовете и вътрешната социална мрежа, но без ZOOM Q&A class (вътрешно-фирмен мастърклас)

Пакет за стартиращи предприемачи

39.00 лв.

Достъп за един участник

Включва всички обучения, седмичните лекции, мастъркласовете и вътрешната социална мрежа, но без ZOOM Q&A class (вътрешно-фирмен мастърклас)

Индивидуални бизнес програми

Програма стандарт

1,500.00 лв./месец

Всичко от пълната групова програма

+

1 еднодневна работна индивидуална среща в месеца за бизнес развитие

Deductika®P&A - Подробна пътна карта за необходимите търговски действия през месеца

V.I.P. Програма

4,900.00 лв./месец

Всичко от пълната групова програма

+

3 еднодневни работни индивидуални срещи в месеца за бизнес развитие

Deductika®P&A - Подробна пътна карта за необходимите търговски действия през месеца

Prospectika® - Внедряване на автоматична система за нови клиенти (експорт и вътрешен пазар)

Corectika® - Всеки месец по едно търговско коучинг обучение на екипите по продажбите и маркетинга (обученията се записват за по-нататъшно ползване)