Ако нямате разписан черно на бяло процес на продажба, все едно готвите без рецепта. Може и да се получи, но винаги сте изненадани от крайния резултат. Най-често сте изненадани неприятно.

КАКВО ОБХВАЩА ФОРМИРАНЕТО НА ПРОЦЕСА?

МОДУЛ 1

Намиране на потенциални клиенти

 • Въпросници за установяване и прецизиране на потенциални клиенти, които ще купуват с най-висока вероятност. 
 • Изграждане на методична система за квалификация и деквалификация на клиенти, защото успешните фирми  продават на точните клиенти и не си губят времето със слаби продажби. 
 • Разработване на точна система за привличане на нови клиенти
 • Разработване на Он-лайн и Оф-лайн кампании за нови събиране на клиенти.

МОДУЛ 1

МОДУЛ 2

Търговска презентация с незабавен успех

 • Изграждане на 4 стъпкова презентация според концепцията M.U.T.E.
 • Стратегии за намаляване на съпротивата към нашето предложение
 • Стратегия за блокиране на съмненията
 • Стратегии за разтегляне на очакванията и 
 • формиране на нетърпение и спешност
 • Възпламеняващи за покупки методики

МОДУЛ 3

Как да формираме грабващо демо?

 • Разработване на необходимите материали за впечатляващо демо
 • Подготвяне на жива демострация
 • Подготвяне на указания и примери
 • Формиране на Визуално демо 
 • Разработване на аналогии
 • Подготвяне на профит история

МОДУЛ 3

МОДУЛ 4

Опции

 • Как се разработват опции за стратегически продажби
 • Образоване на клиента
 • No-action концепция
 • Моделиране на продажбата

МОДУЛ 5

Формиране на цената

 • Стратегии за формиране на цените
 • Стратегии за промоционални предложения
 • Пазарна цена
 • Премиум цена
 • Подготовка на съвършено представяне на цената
 • Пакети с цени

МОДУЛ 5

МОДУЛ 6

Умения за водене на върхови преговори и сключване на сделка

 • Преговори за цената
 • Как да се справим с излишните отстъпки и да увеличим маржовете си
 • Как да се справим със заплахи от страна на ключови и значими клиенти
 • Професионални "пазарлъци"
 • Затваряне на изгодни сделки

МОДУЛ 7

Допълнителни стратегии за ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ

 • Висцерална евристика. 
 • Зрителна евристика
 • Инерцията и продажбите
 • Лекотата като стратегия
 • Подражението
 • Картографирането като метод за продажба
 • Аритметична евристика
 • Дефицитът като евристика
 • Закотвяне
 • Калорийна евристика
 • Футуристична евристика
 • Как умът поражда смисъл за покупка

МОДУЛ 7

ТЕ СЕ ДОВЕРИХА

Image
Image
Image
Image
Как се провежда
Необходимо е предварително да се премине СТЪПКА 1, с която да подготвите задължителния инструментариум. 

Формирането на детайлен бизнес процес става в два последователни дни, през които Вие се фокусирате върху процеса заедно с мен и не вдигате телефони, не отговаряте на мейли и не се разсейвате с гасене на пожари и текущи ангажименти. 

Ако сте готови да се посветите за два дни на своя бизнес, минете СТЪПКА 1 и после се свържете с мен. Чакам Ви с нетърпение!