Плащане за:

Моля, въведете информация в този формуляр, за да извършите плащане за: "Убеждаваща комуникация за мениджъри" . Сумата, която трябва да заплатите е 580.00 лв.

Сума за плащане:
лв.
Начин на плащане *