ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ, ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

 

Целенасочено удвояване на оборота на магазина

Стартов пакет 

В рамките на един до два дни, се правят основни замервания и подробен оглед на магазина с цел да се установят разминаванията от успешните практики.

Специално внимание се обръща на:

-          Витрината - разположение и ефективност

-          Клиентопоток и вид на клиентите

-          Зоната на преход

-          Мърчандайзинга в магазина – промоция, асортимент и импулсни продажби

-          Достъпност

-          Обслужване и умения за продажба на персонала

Правят се моментни снимки и се набелязват конкретни цели с план за действие. Вписват се препоръки и предложения за промяна. Обикновено, след подробния одит и внедряването на най-достъпните препоръки, се постига трайно увеличение на оборота, който в зависимост от състоянието на обекта варира от 20% до 100%.

Месечни абонаменти

Всеки обект се нуждае от периодично наблюдение и анализ на няколко основни параметъра, за да отчита промените на пазара и винаги да бъде на върха на продажбите. С месечния абонамент следим експертно вместо вас тези параметри и изготвяме месечен доклад с необходимите препоръки.

Абонаментни планове на обект

Услуга

МОНИТОРИНГ

ПЪЛЕН АНАЛИЗ

МЕНИДЖМЪНТ

Отчитане на средно дневен поток на клиенти със съответните показатели и препоръки за оптимизация

Взаимодействие с продуктите и препоръки за оптимизация

Взаимодействие със служителите и препоръки за оптимизация

Превръщане на посетителите в клиенти и препоръки за оптимизация

Модели на потребителско поведение и препоръки за ползване на информацията

Анализ на ефективността на продажбената площ и препоръки за оптимизиране

 

Анализ на продажбите по категории и препоръки за мърчандайзинг

 

Анализ на продажбите по артикули и препоръки за асортимент

 

Периодична оценка на търговските умения на служителите и препоръки

   

Опресняващи обучения

   

Обучаване на нови служители

   

 

ПЛАН МОНИТОРИНГ
Дори само този план позволява на обекта на увеличава силно продажбите си всяка седмица.

Отчитането на средно дневния оборот е важен показател, защото дава възможност да се измерват усилията по привличане на клиенти в обекта. Ако показателят не мърда или дори намалява, то е необходимо да се вземат спешни мерки за промяна на маркетинг активностите, витрината и други елементи от привличането на клиенти. Ние се ангажираме да ви дадем най-адекватните съвети и препоръки, как да действате.

Отчитат се и два важни показателя, а именно съотношение между влезли клиенти и брой покупки, както и съотношението межди влезли клиенти и оборот на обекта. Двата показателя дават много информация как се отразяват дейностите по увеличаване на оборота, как се представят служителите, колко се търсят артикулите и др.

Взаимодействието с продуктите е показател, който мери с каква честота клиентите взаимодействат с продуктите. Колкото по-висока е честотата, толкова повече се вдига процента на успешни продажби. Ако показателя намалее се търсят причини основно в мърчандайзинга, за да се коригира.

Взаимодействието със служителите е друг критичен показател, който мери каква е честотата,  с която клиентите общуват с продавачите. Нива под 25% са критично ниски и следва спешно да се коригират.

Показателя за превръщането на посетителите в купувачи измерва цялостното представяне на обекта и минималните отклонения от него нагоре или надолу драстично влияят върху оборотите в дългосрочен план.

Моделите на потребителско поведение са психологически обосновани и се търсят целенасочено, за да се оптимизира всеки един от горните показатели.

ПЛАН ПЪЛЕН АНАЛИЗ
Анализите за ефективността на продажбената площ, продажбите по категории и артикули  се правят с цел да се оптимизира непрекъснато асортимента и подредбата в магазина с цел максимални продажби. На седмична база се изчисляват редица показатели и се взимат бързи мерки дори при минимални отклонения. Този план поддържа мърчандайзинга на високо и ефективно за продажбите ниво. На практика се гарантира удвояване на продажбите и работа на пълен капацитет.

ПЛАН МЕНИДЖМЪНТ
На месечна база се прави оценка на служителите. Това помага при тяхното бонусиране, при тяхното правилно управление и дефинира нуждата от конкретни обучения.

Опресняващите обучения имат за цел да поддържат нивото на служителите високо, с което се постига постоянно нарастване на продажбите.

Обучаването на нови служители е периодичен процес, като неправилното въвеждане на нов служител може да срине продажбите в дългосрочен план. Вечни служители няма, а най-добрите винаги желаят развитие и често напускат в търсене на нови възможности. Затова персоналът на един магазин се обновява периодично и е важно ново постъпилите да стартират силно.

Отстъпки:
6 месечен абонамент: 5% + 5% за авансово плащане
12 месечен абонамент: 10% + 5% за авансово плащане

ВАЖНО:
За целта на месечния абонамент са необходими камери за видеонаблюдение в обекта и достъп до записите поне веднъж в седмицата. При липса на камери и възможност за отдалечен достъп, можем да предоставим координатите на доверени сервизи, с които работим на преференциални условия.

Допълнителни услуги:

Изготвяне на основна планограма

Основната планограма обхваща базовите категории и топ продуктите в обекта и е напълно достатъчна за малки и средни магазини. Обикновено внедряването на една професионална планограма увеличава оборота в пъти за изключително кратко време. Факторите, които се отчитат при изготвянето ѝ са много, като необходимата информация се набира поне след един месец мониторинг.

Важно: Животът на една планограма зависи от много обстоятелства. Сред най-важните е типа на клиентите. Всяка промяна на вида клиенти, или техните навици, предполага обновяване на планограмата. Затова е желателно веднъж в годината да се прави оценка и обновяване на планограмата. 

 

Обучение по продажби на продавач-консултантите

Вкарването на клиента в обекта е половината от работата. Превръщането му в реален купувач зависи изключително от продавача. Затова обучението на продавач консултантите е задължително индивидуално.

Минава се през два етапа:

Етап 1: Оценяване на моментните възможности на продавача

Целта на оценяването е да се определи степента на търговски умения и да се измери точно напредъка след обучението.

Етап 2: Обучение в действие 

Изготвя се специално обучение според нуждите и се пристъпва към работа с клиенти в самия обект. Продавачът се обучава в жива среда, за да възприеме бързо техниките, както и да ги упражни веднага.

Работи се по собствена система, която е разработена специално за нуждите на магазините. Системата включва няколко основни елемента:

Посрещане на клиента
Сценарии за задаване на въпроси
Промяна на мнението на клиента
Презентиране
Справяне с възражения
Затваряне на продажбата
Допълнителни продажби
Изпращане на клиента